Vetrouwelijk en veilig

BKW Group B.V. zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacy rechten van zowel de gebruikers van haar website als de gebruikers van haar diensten. BKW Group B.V. gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Privacy Voorwaarden

Persoonsgegevens die wij verwerken
BKW Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BKW Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Om goederen en diensten bij u af te leveren BKW Group B.V.. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. BKW Group B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Bewaren van persoonsgegevens
BKW Group B.V.. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit wordt gedaan zodat klanten na een langere tijd nog garantie kunnen krijgen op de geleverde producten en diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

BKW Group B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BKW Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare tracking technieken
BKW Group B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BKW Group B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf Postma b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bkwgroup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BKW Group B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BKW Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door al onze data op een Virtual Private Server (VPS) te hosten in een beveiligde omgeving. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het nummer 085 060 6663 of mail ons via info@bkwgroup.nl.Een offerte en advies op maat binnen 24 uur.

Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max file size 10MB.
Hartelijk dank! Uw aanvraag is verzonden!
Oops! Controleer alle velden en probeer het opnieuw.

Google Reviews

Bekijk alle reviews