Algemene Voorwaarden

De Algemene Consumentenvoorwaarden van BKW Group B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het Consumentenrecht op het moment van totstandkoming van deze voorwaarden. Zij vormen samen met het gestelde in de offerte/opdracht en de overige schriftelijke –onderhoud- en overige bepalingen een geheel. Deze voorwaarden zijn door BKW Group B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74794868.

Definities

Artikel 1 - Algemene begripsbepalingen
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:


Artikel 2 - ToepasselijkheidArtikel 3 - Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomstArtikel 4 - Duur en einde overeenkomstArtikel 5 - Zekerheidsstelling en voorschottenArtikel 6 - Uitvoering van de werkzaamhedenArtikel 7 - Aflevering en risicoArtikel 8 - Betaling, rente en kostenArtikel 9 - Overmacht en annuleringArtikel 10 - AansprakelijkheidArtikel 11 - AuteursrechtArtikel 12 - GeheimhoudingArtikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegdheidArtikel 14 – Adviezen, ontwerpen en materialenArtikel 15 – Reclamaties

Een offerte en advies op maat binnen 24 uur.

Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max file size 10MB.
Hartelijk dank! Uw aanvraag is verzonden!
Oops! Controleer alle velden en probeer het opnieuw.